top of page
Park9_edited.png

“Great things are done
by a series of small things brought together.” _Vincent Van Gogh

Jouw bijdrage doet velden openbloeien

We staan duidelijk op een kantelmoment in de geschiedenis. Nooit eerder waren de uitdagingen zo talrijk en zo groot. En tegelijkertijd waren er nooit eerder zoveel oplossingen zichtbaar. Om heerlijk met elkaar samen te kunnen leven is het nu nodig om nieuwe wegen uit te proberen.

 

Met The Village & the Common Fields Of Grace focussen we op nieuwe wegen en domeinen waarvan we geloven dat ze maatschappelijk in het huidige tijdskader een grote impact genereren. Geen losstaande domeinen, maar domeinen die elkaar meer of minder raken. Elk apart vormen ze het kader voor tal van innovatieve zin-volle projecten. Samen vormen ze een hefboom voor duurzame transitie!

“De uitdaging bestaat erin om op de korte termijn relevant te zijn en op de langere termijn impact te hebben.”
Luc Tayart de Borms (Koning Boudewijnstichting)

Wil je hieraan graag bijdragen - financieel of als vrijwilliger - dan kan je kiezen om dàtgene te steunen wat jou het nauwst aan het hart ligt. Ontdek hier onze velden:

Sitting by Campfire

Body Heart Soul Leadership

Als mens zijn we multidimensionale wezens. Naast een hoofd hebben we ook een hart, lijf, ziel en leven we in universele verbondenheid. Wij geloven dat in het evenwichtig ontwikkelen van àl deze dimensies de sleutel ligt tot persoonlijke vervulling, relationele groei en maatschappelijk welzijn. 

In de rationeel georiënteerde wereld waarin we leven, is onze mentale dimensie (het hoofd) over-ontwikkeld geraakt. Daarom focussen we bewust op programma's die inzetten op ontplooiing van Lijf, Hart, Ziel & Universele Verbondenheid.

Met jouw donaties maken we diepgaande en future-proef 5dim-leiderschapsprogramma's toegankelijk voor jonge leiders, realiseren we vernieuwende trainingen, zetten we testcases op, en zijn een creatief lab voor experimentele workshops voor de mens van morgen. Allemaal om het 5d-leiderschap van de toekomst te versterken.

Momenteel verzamelen we fondsen voor deze concrete acties:

 • uitwerking van bodywork units;

 • self-leaderschip ontmoetingen tussen kwetsbare jongeren enerzijds en veerkrachtige jongeren met leiderschapspotentieel anderzijds;

 • opzetten van een 'Body Heart Soul Leaderschip' denktank.

Seeds for Centuries

De natuur van nu werd generaties geleden gezaaid of geplant. Willen we dat onze kinderen en kleinkinderen met de natuur verbonden blijven, dan moeten ook wij nú handelen. 

Met de stichting willen we zowel inzetten op natuurbehoud en natuuruitbreiding als op manieren om onze relatie als mens met de natuur radicaal te veranderen. Ook het vrijwaren van waardevolle en krachtige erfgoed- en natuurplekken behoort hier tot de missie. 

De eerste giften worden gekoppeld aan het planten van bomen met opnieuw een 300 jaren potentieel, maar tegelijkertijd zetten we ook in op  projecten die de regeneratie van de bodem en het bodemleven tot doel hebben om zo de aarde weer future-proof te maken voor vele volgende generaties. Deze projecten starten op de Heerlijckyt van Elsmeren, en worden later doorgetrokken naar andere plekken.

Momenteel verzamelen we fondsen voor deze concrete acties:

 • uitbreiding van het Arboretum met aanplant van nieuwe bomen met elk een potentieel van +300 jaar;

 • organisatie van bloomplantrituelen als ritueel moment op de afsluitdag van jaartrainingen;

 • aanleg van permacultuurtuin, voedelsbos en kruidentuin;

 • opzetten van een 'Seeds for Centuries' denktank.

Luchtofoto dreef 1.jpg
Seeds for ceturies
Mensen38.jpg

Mental Well-being

De cijfers rond mentaal welzijn zijn ronduit alarmerend. Zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen waren er nooit eerder zoveel indicaties dat op dit gebied een andere aanpak nodig is. Curatief, maar vooral ook preventief. 

De grote schaal waarop deze mentale noden zich manifesteren, maken duidelijk dat hier sociale en maatschappelijke factoren mee aan de grondslag liggen. Sommige hiervan worden ook in onze drie andere actievelden aangepakt. 

Met de middelen die we voor dit veld verzamelen willen we echter inzetten op specifieke projecten: actief onderzoek rond innovatie in de mentale preventieve zorg, pilootsessies met peer-to-peer preventieve ont-moetingscirkels, experimenten met set-up & nazorg-setting van halluginogene therapeutische sessies.

Momenteel verzamelen we fondsen voor deze concrete acties:

 • opstart van een aanbod natuurbaden en natuurcoaching;

 • organisatie van nazorg-setting voor hallucinogene therapie met natuur-connectie;

 • uitwerking van een revitaliserende Alchemie-wandeling in de Heerlijckyt van Elsmeren;

 • aanleg van permacultuurtuin, voedelsbos en kruidentuin;

 • opzetten van een 'Mental Well-being' denktank.

Wil je graag bijdragen op een niet-financiële manier?

Heb je een specifieke expertise?

 

Beschik je over talenten die je in programma's, denktanken, of in onze Raad van Bestuur wil delen?

 

Of wil je graag actief de handen uit je mouwen steken?

Help us
create new pathways.

bottom of page