top of page
Image by Ravi Roshan

“It takes a village to raise a child.” 

Onze missie

Vanuit ons geloof in de kracht van plekken, van samenkomen en delen, van groei en 'zorg dragen voor', willen we samen met jou experimenteren met en in diverse velden van ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing.

We gaan samen op zoek naar nieuwe innovatieve manieren waarop we deze invullen en vormgeven. 

The Power of Place

Sommige plekken hebben een krachtig effect op ons als mens. Ons hart slaat sneller, we ontspannen, we komen 'thuis'. Dit krachtige effect werd recent wetenschappelijk aangetoond*. Betekenisvolle plekken kunnen een levenslang effect creëren. Ontstaan door een sterke ervaring of een bijzondere ontmoeting, worden associaties van geluk en welbevinden met plekken verbonden. 

The Power of Belonging

Wanneer veel mensen samenkomen, ontstaan sterke krachtvelden. Verschillende individuen ervaren iets gelijkaardigs. Ze voelen een verbondenheid met met elkaar, met een plek, en daardoor ook met zichzelf. Een gevoel van thuiskomen en woordeloos begrijpen is het gevolg. Een community ontstaat een verbindt de meest uiteenlopende individuen tot een krachtig veld van gelijkstemmigheid. Hier krijgt het heden meer zin, en tonen nieuwe wegen voor de toekomst zich .

The Power of Sharing

Samen delen opent mogelijkheden die verder en breder reiken. Er wordt gedeeld in de opbrengsten, de vreugde, de verantwoordelijkheden en de zorgen. Van de focus op het individu wordt het spectrum verbreed. Zoveel meer kennis, kunde en onbegane paden openen zich. Werken wordt 'bijdragen' en wonen wordt 'thuiskomen'.

The Power of Growth

Alles in de natuur groeit volgens onzichtbare natuurwetten. Als mens zijn we niet anders. We voelen ons pas volledig mens als we zowel ons hoofd, hart, buik en ziel voeden. Als we uitgedaagd worden begane paden te verlaten en nieuwe wegen te bewandelen, groeien we tot de mens die we bedoeld waren te zijn. 

The Power of Caring

Met toekomstige generaties in gedachten, krijgt 'zorg dragen voor' een andere dimensie. Of het nu de zorg is voor een plek, voor de aarde, voor de samenleving, voor elkaar of voor zichzelf... Als het 'ik hier en nu' wordt verruimd naar 'wij allen en de toekomst', dan worden grotere en grootse dingen belangrijk en wordt de wereld waar we allen van dromen stap voor stap waar. 

*Places Matter Research Report van de National Trust Foundation

Help us
create new pathways.

bottom of page