top of page
Park9_edited.png

“Great things are done
by a series of small things brought together.” _Vincent Van Gogh

Jouw bijdrage doet velden openbloeien

Met The Village & the Common Fields Of Grace focussen we op domeinen waarvan we geloven dat ze maatschappelijk in het huidige tijdskader een grote impact genereren. Geen losstaande domeinen, maar domeinen die elkaar meer of minder raken. Elk apart vormen ze het kader voor tal van zin-volle projecten... samen vormen ze een hefboom voor duurzame transitie!

Wil je hieraan graag bijdragen - financieel of als vrijwilliger - dan kan je kiezen om dàtgene te steunen wat jou het nauwst aan het hart ligt. Ontdek hier onze velden:

WhatsApp Image 2022-03-04 at 09.09.51.jpeg

Body Heart Soul & More

Als mens zijn we multidimensionale wezens. Naast een hoofd hebben we ook een hart, lijf, ziel en leven we in universele verbondenheid. Wij geloven dat in het evenwichtig ontwikkelen van àl deze dimensies de sleutel ligt tot persoonlijke vervulling, relationele groei en maatschappelijk welzijn. 

In de rationeel georiënteerde wereld waarin we leven, is onze mentale dimensie (het hoofd) over-ontwikkeld geraakt. Daarom focussen we bewust op programma's die inzetten op ontplooiing van Lijf Hart Ziel & Universele Verbondenheid.

Met de giften die we verzamelen, realiseren we vernieuwende trainingen, zetten we testprogramma's op, en zijn we een creatief lab voor experimentele workshops voor de mens van morgen. 

Seeds for Centuries

De natuur van nu werd generaties geleden gezaaid of geplant. Willen we dat onze kinderen en kleinkinderen met de natuur verbonden blijven, dan moeten ook wij nu handelen. 

Met de stichting willen we zowel inzetten op natuurbehoud en natuuruitbreiding als op manieren om onze relatie als mens met de natuur radicaal te veranderen.

De giften die we voor dit veld verzamelen, zetten we momenteel in op de Heerlijckyt. Hier realiseren we o.a. de uitbreiding van het arboretum, een permacultuurproject, en een voedselbos. Deze projecten worden later doorgetrokken naar andere plekken.

Luchtofoto dreef 1.jpg
Seeds for ceturies
Mensen38.jpg

Mental Welness

De cijfers rond mentaal welzijn zijn ronduit alarmerend. Zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen waren er nooit eerder zoveel indicaties dat op dit gebied een andere aanpak nodig is. Curatief, maar vooral ook preventief. 

De grote schaal waarop deze mentale noden zich manifesteren, maken duidelijk dat hier sociale en maatschappelijke factoren mee aan de grondslag liggen. Sommige hiervan worden ook in onze drie andere actievelden aangepakt. 

Met de middelen die we voor dit veld verzamelen willen we echter inzetten op specifieke projecten: actief onderzoek rond innovatie in de mentale preventieve zorg, pilootsessies met peer-to-peer preventieve ont-moetingscirkels, experimenten met set-up & nazorg-setting van halluginogene therapeutische sessies.

Hybrid Living & Working

Ook op gebied van werken en wonen zijn we op een kantelpunt in de geschiedenis belandt. Meer en meer wordt duidelijk dat oude manieren niet meer werken of niet meer voldoende bijdragen aan geluk en vervulling. Tegelijkertijd is er een sterke verschuiving zichtbaar van 'individu' naar nieuwe vormen van 'samen'. 

Wij geloven dat een cruciale factor in duurzaam gelukkig wonen & werken ligt in deze transitie van 'gescheiden en tegengesteld' naar meer 'samen en hybride': wanneer ieder bijdraagt vanuit zijn talenten en uniciteit, is er meer ruimte om samen de vruchten te delen en te genieten.

Heel concreet investeren we de giften die we voor dit domein ontvangen in leertrajecten met nieuwe vormen van wonen en werken: co-housing & vrijwilligerswerk, tiny house leefexperimenten, ecstatic dance op de werkvloer….

WhatsApp Image 2022-01-26 at 21.38.27.jpeg

Word vrijwilliger

Wil je graag helpen op een niet-financiële manier? Voel je energie om bij te dragen aan één van deze velden? Neem dan contact op voor een babbel! 

Help us
create new pathways.

bottom of page